För besökare av vår hemsida

Vi använder endast cookies för att underlätta navigering på vår hemsida, vi delar inte cookies eller annan data till tredje part.

För kunder

Som leverantör av IT-tjänster på potentiellt systemnivå för våra kunder, är informationssäkerhet generellt och skydd av personuppgifter (GDPR) specifikt med som en övergripande del i vårt arbete på alla nivåer.

Utvecklar vi nya system följer vi inbyggt dataskydd (privacy by design); skapar vi APIer hjälper vi er att se till att tillgångar och rättigheter följer GDPR. Vi kan verifiera att externa system följer GDPR, och utforma vägledning och rutiner som garanterar detta. Vi har dessutom specifik erfarenhet av att utveckla system med Azure / Microsoft 365 / SharePoint som efterlever GDPR.