ROCKETMADE PRODUCTIONS AB
 

 

RocketMade Productions AB

RMP kan anpassning av system till olika standarder och regelverk, från ren teknisk funktion till utformning av rutiner, vidare till dokumentation och uppföljning.

RMP bistår i val och administration av system. RMP kan Office 365 i allmänhet, och SharePoint i synnerhet.

Vid behov kan lösningar kräva programmering, och RMP tar också uppdrag och kan bistå i utvecklingsprojekt.


   

 

 

Office 365 / SharePoint

Microsofts Office 365 är ett vanligt val som IT-plattform för många verksamheter idag, både för små och stora företag. Många tänker på Office 365 som ”e-post och SharePoint”, men det är så mycket mer. Microsoft lägger ständigt till ny funktionalitet och tjänster i Office 365, och det går att med förhållandevis enkla grepp specialutveckla funktioner i SharePoint och appar till mobiler och plattor.

Utveckling i SharePoint har flera fördelar. Främst är att det bara är de specifika funksjonerna som behöver utvecklas; plattformen med både användarhantering och dokument- och informationshantering är redan på plats. En annan fördel är att det som utvecklas i SharePoint av en utvecklare, enkelt kan tas över av någon annan - det sker ingen fastlåsning vid en enskild utvecklare eller leverantör.


 

 

GDPR

Kvalitetssäkra att du lagrar och hanterar personuppgifter enligt GDPR. Det är allt vanligare att kunder, både B2B och privatkunder, efterfrågar hur personuppgifter hanteras.

RocketMade har certifierad ”Data Protection Officer” och kan därmed verka som dataskyddsombud.

RMP kan vara med hela vägen i GDPR-arbetet, eller delar av den:

  • Kvalitetssäkra och dokumentera existerande system och rutiner.
  • Anpassa existerande system, utveckla nya eller bistå i val av inköp av system och tjänster.
  • Vara en löpande partner inom GDPR, även som dataskyddsombud.

Allt arbete inom GDPR som RMP utför, levereras och dokumenteras på ett sätt som skall göra det enkelt för kunden och kundens framtidiga leverantörer att fortsätta arbetet.


 

 

Utveckling

Ibland saknar system önskad funktionalitet, och även flexibla system som SharePoint kräver ibland att man får programmera det som behövs.

RMP har lång erfarenhet av VisualBasic.Net, HTML/CSS och JavaScript, men också erfarenhet av t ex C#, TypeScript och SQL.


 


 
Storgatan 81
523 31 ULRICEHAMN