ROCKETMADE PRODUCTIONS 

Kontakt

Kunder som vi har aktiva eller avklarade projekt hos

Utarbetande av ny övergripande arkitektur med ett generellt API. Konkret programmering av API-funktioner, samt kontroll att GDPR hanteras korrekt.

Informations- och dokumenthantering, internkontroll, avvikelsehantering i SharePoint, och hantering av bl a journal i andra system. Utarbetande av register och internkontroll för GDRP.

Teknisk beskrivelse av integration programmatisk med APIer mellan JobPulz och SharePoint.

Informations- och dokumenthantering, internkontroll, avvikshantering i SharePoint, och hantering av bl a journal i andra system. Utarbetande av register och internkontroll för GDRP.

We're Here To Help Your Business

RMP finns här för ditt företag

Genom kreativa idéer, innovation och ren beslutsamhet

Kontakt